سوید در مسیر تبدیل شدن به منفورترین کشورهاست!

چه کسانی و چرا سوید را به طرف جنگ و دشمنی با سایرین می‌کشانند؟

چند سال پیش مطلبی نوشتم با تیتر سوسیالیسم در سوید به پایان رسید. اکنون شاهد حرکت‌های بسیار سریع سوید در مسیری کاملا مخالف چند قرن اخیر هستیم.

در بدترین شرایط جنگ اکراین و‌ روسیه، سوید درخواست پیوستن به ناتو را داد، احمقانه‌ترین حرکت ممکن. زیرا در این جنگ که کسی پایان آن را حدس نمی‌زد بلکه احتمال درگیری گسترده و حتی اتمی می‌رفت و می‌رود، سوید می‌بایست کاملا از هرگونه اتحاد با طرفین درگیر و موضع‌گیری پرهیز می‌کرد و نقش میانجی صلح را بازی می‌کرد.

ورود به ناتو در این شرایط تمام زیربنا و سیستم سوید را بهم خواهد زد.

دومین حرکت کاملا مشکوک و احمقانه سوید اصرار بر سوزاندن قرآن است. سوید با اینکار ده‌ها کشور مسلمان و چندین صد میلیون مسلمان را رنجیده خاطر کرده که امنیت سویدی‌ها را در جهان به خطر انداخته است.

حتی بعضی کشورهای غیر مسلمان و غیر مذهبی و مردمانی عادی با هر دین و یا ضد دین از این حرکت که کاملا مقابل آزادی بیان و همان کتاب سوزان است، موضع گیری کرده و می‌کنند.

این کار سوید ممکن است با انواع عکس‌العمل‌های تنبیهی تند و یا آرام از جانب بعضی کشورهای مسلمان و مردمان روبرو بشود.

این کار امنیت سویدی‌ها در جهان را با خطر روبرو کرده است. به عنوان کسی که به کشورهای مختلف سفر کرده‌ و تا چندی پیش شاهد احترام به عنوان یک سویدی بوده‌ام؛ اکنون احساس امنیت در سفر به بسیاری از کشورها به عنوان یک سویدی را ندارم.

بهرحال با این دو حرکت سوید به میزان بسیار زیادی وجه خود را در جهان از دست داده و‌ در حال تبدیل شدن به یکی از منفورترین کشورهاست.

حرکت‌های کم و بیش اینچنینی دیگری در رابطه با کشورهای جهان و همچنین درون کشور سوید صورت گرفته و می‌گیرد.

باید دید که سرمایه‌داران حاکم بر سوید مخصوصا خانواده والنبری یهودی صهیونیست چه نقشه‌ای برای سوید و مردم بی پناه آن گرفته‌اند.

جناح سرمایه‌داران هرگاه قصد تغییرات اساسی در سوید را داشته‌اند به سادگی انتخابات را برده‌اند و پس از ایجاد تغییرات، حمالی و پیشبرد بقیه کارها را به سوسیال دموکرات‌ها سپرده‌اند. این دوره اخیر نیز آنها انتخابات را بردند و در حال تغییراتی بسیار اساسی و ریشه‌ای هستند.

۲۹ ژون ۲۰۲۳

۸ تیر ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran