سوید مسخره ترین کشورهاست!

می‌گوید برای آزادی بیان می‌توان کتاب را سوزاند ( کتاب سوزان)!!!

اما! اما عهد عتیق و‌ انجیل را نه!!!

از طرفی فیلم کتاب سوزان هیتلر و … را به عنوان جنایت و کتاب سوزان و ضد آزادی بیان پخش و نقد بسیار تند می‌کند!!!

سوید کتاب‌ها، موسیقی و ورزش روسیه را ممنوع کرده است، مسخره ها، پس آزادی بیان چه شد؟؟؟

سوید می‌گوید: اینجا آزادی بیان هست ولی نباید هولوکاست را زیر سوال برد. عجب!

البته هولوکوست بوده ولی یهودیان فقیر توسط یهودیان صهیونیست ثروتمند کشتار شدند تا از ترس مرگ به فلسطین بروند تا جمعیت یهودیان آنجا زیاد بشود و اسرایل پای بگیرد. هیتلر فقط بازیچه و‌ عامل دست بود. پس برای اینکه واقعیت هولوکاست مخفی بماند سانسور رسمی (خط قرمز) اعلام شده است.

سوید کاملا زیر سلطه صهیونیست‌هاست.

هرکسی در خدمت اسرایل باشد در ارتش اسراییل خدمت بکند و یا برای اسرایل جاسوسی بکند مورد تحسین قرار می‌گیرد ولی کمترین حرکت برعلیه اسرایل مجازات بسیار سخت دارد.

سوید دیوانه خانه‌ای است پولدار و درون کشور برای اینکه خون نریزد مردمان را خفه می‌کند.

۲۰ ژولای ۲۰۲۳

۲۹ تیر ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran