سگ‌های مسیحی و انسانیت!

   حکومت‌های غربی و تمام آنانیکه مسیحی هستند، برمبنای اناجیل متی و مرقس رسما و یا نادانسته یا کورکورانه و یا احمقانه،‌ پذیرفته‌اند که سگ‌های کثیفی هستند که باید ته مانده یهودیان را بخورند.

پس:

   این سگ‌های کثیف که انسان نیستند، نمی‌توانند انسان و انسانیت را بفهمند و حرف‌هایی در جهت منافع انسان‌ها بزنند، بلکه همه کارهای این سگ‌های کثیف در خدمت اربابان یعنی یهودیان است.

به همین دلیل است که در غرب کنترل عقل یعنی فلسفه را به یهودیان سپرده‌اند و آنها همه انسانیت را نابود کرده‌اند. فلاسفه غرب همه کاذب هستند. و فلسفه من برترین است.

   مسیحیان هرگاه انسان بودن را پذیرفتند یعنی از نوشته‌های زشت و ضد انسانی و نژادپرستانه انجیل فاصله گرفتند تا از بدترین شکل بردگی یعنی بردگی یا اسارت فکری رها شوند، آنگاه می‌توانند راجع به انسانیت، حقوق بشر، دمکراسی و … حرف بزنند.

فقط آنانیکه پذیرفته‌اند انسان هستند حق دارند وارد مباحث انسانی بشوند!

۲۸ ژولای ۲۰۲۳

۶ امرداد ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran