سیاست و احساساتی شدن!

در سیاست بیش از حد احساسی شدن یعنی کور و کر شدن و از دست دادن عقل و منطق. و در نتیجه به خطا رفتن و بازیچه شدن.

شارلاتان ها یا بازیگران سیاسی سعی در احساسی کردن مردمان ساده لوح می کنند.

در سیاست باید معانی ترم های آزادی، دمکراسی، استقلال، حقوق بشر و… را بطور دقیق بر مبنای عقل و منطق دانست وگرنه بازیچه دست بازی گردانان خواهید شد.


بدانید که غرب سرمایه داری است و این سیستم ابدا هیچ نزدیکی با دمکراسی، آزادی و حقوق بشر ندارد.

من تمام این ترم ها و هر آنچه را نه تنها ایرانیان بلکه همه مردم جهان باید بدانند در ده ها مقاله نوشته و در کتبی نیز منتشر کرده ام، همچنین در خصوص وقایع اخیر ایران و جهان و رابطه آنها با یکدیگر.

اگر نادانسته در دام جنگ داخلی و تجزیه کشور افتادید و صدها هزار نفر کشته شدند و کشور تجزیه شد و همه چیز را از دست دادید داد و فغان نکنید که کسی نبود که راهنما باشد. هم اکنون همه مسیولیت برعهده شماست و حق ندارید بگویید: کی بود کی بود من نبودم. و با دروغ خود را تبریه کنید. زیرا همه را من گفته ام اگر ندیدید و نخواندید آنهم مشکل و اشتباه یا ضعف شماست.

هشدار آخر:
غرب تمام ترفندها را بکار می‌برد تا ایران را به جنگ داخلی و تجزیه بکشانند. تمام قدرت ایران اکنون در یکپارچگی آنست. بگردید و بیابید چه نیرویی در پی یک پارچگی است و کدام در پی تجزیه و شگردهای آنها را بشناسید.
هم اکنون که غرب دستور تخلیه شهروندانش از ایران را داده است خود علامتی بر برنامه ای برای راه اندازی جنگ داخلی در ایران است.

۸ اکتبر ۲۰۲۲
۱۶ مهر ۱۴۰۱
ایروان – ارمنستان

USAIran