غرب و مخصوصا سوید فاجعه هستند!

تلاش می‌کنم و امیدوارم هیچ کشوری به ورطه کشورهای غربی مخصوصا سوید نیفتد!

۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳

۲۳ شهریور ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

USAIran