پایان یک شروع مسخره!

شروع بد، بی‌برنامه، بی‌سازمان، بی تیوری، بی‌هدف، غلط، ناهمگون، ناهم‌آهنگ، بی‌موقع و از همه مهمتر غیر مستقل، غیر آزاد و فرمانبردار، از همان ابتدا محکوم به شکست است!

در خبرها آمده که پروژه یک گروه آشفته (و سایر صفاتی که در سطور پیش آمد) اپوزیسیون خارج رژیم، در خارج کشور، وابسته به غرب با بروز اختلافات و‌ کنار رفتن تنها مهره نسبتا سیاسی اما نه چندان عاقل، به پایان رسید.

این داستان یا عاقبت هیچ‌جای تعجب نداشت. از زمانی که اعلام شد عربستان با ایران کنار آمد نوشتم (و در فیس بوک هست) که پرونده اینها بسته شد. و از آن زمان حتی کمترین توجهی به اخبار در باره این افراد و حتی رسانه‌های بین‌المللی، به غیر از حداکثر نگاه به بعضی تیترهای خبری نداشتم.

این افراد در معامله و چانه زنی و … میان قدرت‌ها (عربستان، انگلیس، اسرایل، آمریکا و… ایران، چین، روسیه و …) مورد سواستفاده قرار گرفته بودند که شاید خود آنها می‌دانستند ولی برای پول و کمی هم شهرت ورود کردند.

اتفاقا همین دو سه روز پیش با شخصی صحبت می‌کردم که از رسانه‌ها درباره اینها و ضعف‌ها و اختلافاتشان می‌گفت:

گفتم؛ ابدا وقتم را صرف این جریانات به پایان رسیده، وابسته و بی ارزش نمی‌کنم، پرونده آنها خاتمه یافته است، برای وقتم ارزش قائل هستم. و البته ارزشی هم ندارند تا نامشان در نوشته‌ام باشد بلکه تنها طرح کلی داستان اینچنین افراد و نیروها برای درس آموزی است.

۱۱ آپریل ۲۰۲۳

۲۲ فروردین ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran