پیشنهاد شرم‌آور نژادپرستانه پلیس امنیتی سوید (اسرایل) به دولت!

امروز مصاحبه آقای دانش صارویی با آقای اردلان شکر آبی (مدت هشت سال وزیر در دولت سوید بود) به‌دستم رسید. دو مطلب ضمیمه را همراه لینک برای تعدادی فرستادم. آنها را اینجا می‌گذارم.

نکته:

در این درخواست سازمان امنیت سوید، نام سه کشور ایران، چین و روسیه جهت کنترل کامل و عدم اجازه کارهای … به مردمان این سه کشور ذکر شده است:

۱- این نکته نشان می‌دهد که این سه کشور متحد استراتژیک به حساب می‌آیند.

۲- این سه برعلیه غرب متحد شده‌اند.

۳- در نتیجه نمی‌توان یکی از اینها را از سر راه برداشت زیرا اینکار یعنی نابود کردن آن دوتای دیگر.

۴- پس این سه متحد و پشت یکدیگر خواهند ماند.

۵- داستان نشانگر همان توضیحاتی است که مدتهاست می‌نویسم و جنگ اکراین و وقایع ایران را هم در همان راستا نشان دادم. یعنی جنگ تعیین قدرت در جهان است. شرق یا غرب کدام پیروز خواهند شد.

توضیحات بیشتر را پیشتر نوشته ام و در آینده باز با توضیحات بیشتر خواهم آمد.

م. حسن بایگان

فیلم ضمیمه برای موقعیت زندگی ایرانیان در سوید بسیار مهم است حتما باید آنرا دید به آینده شما مربوط می‌شود:

شاید در آینده نه تنها پست های مدیریتی و بالا بلکه حتی جاروکشی را هم به ایرانیان ندهند (نقل از صحبت‌های اردلان شکر آبی وزیر پیشین سوید در همین مصاحبه).

پیشتر نوشته بودم رییس سازمان امنیت سوید را هم اسراییل تعیین می‌کند، حالا با دیدن/شنیدن این فیلم و قوانینی که از طرف همین وابستگان به اسرایل به دولت داده شده، صحت این نوشته و همه نوشته‌های من تایید می‌شود.

من از همان ابتدای ورود به سوید ممنوع الاستخدام و زیر سخت‌ترین فشارهای مالی، روحی (شکنجه روحی) و … قرار داشتم.

۴ مارس ۲۰۲۳

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

چرا سوید جلوی اسراییلی‌ها را نمی‌گیرد. سویدی‌ها حتی می‌توانند دوران خدمت سربازی خود را در اسراییل بگذرانند.

سوید مستعمره اسراییل است.

در هیچ مستعمره ای آزادی، دمکراسی، حقوق بشر و … وجود ندارد.

۴ مارس ۲۰۲۳

اپسالا

م. حسن بایگان

https://www.instagram.com/tv/CpLpBZ9ohN_/?igshid=MDJmNzVkMjY=

USAIran