چرا انگلیس بیشتر از همه در مسایل ایران دخالت می‌کند!

نقش آخوندهای انگلیسی در ماجراهای اخیر چیست!

دلیل دخالت‌های گسترده انگلیس در مسایل ایران کاملا واضح است.
جناح روحانی که اینبار سازمان جوانان اشان را در ابتدا وارد میدان کردند و پشت این اعتراضات بودند، وابسته به فراماسونری انگلیس می‌باشند. آنها بازی قدرت را در ایران به جناح خامنه‌ای باختند و نه تنها پست ریاست جمهوری و در نتیجه دولت را از دست دادند بلکه در کلیه مراکز قدرت مخصوصا شورای نگهبان، تشخیص مصلحت نظام و … و حتی در پست‌های پایین‌تر هم آنها را کنار زدند.
عناصر آنها در سازمانهای ورزشی و فرهنگی نیز در کشاکش جدال‌ها برای پست‌ها، بازی را باختند و در نتیجه اینها شدند سخنگو در حالیکه دانش سیاسی و فن ادراه کشور با آن حرفه‌ها فاصله زیادی دارد.
پس جناح بازنده به سیم آخر زد و نیروهایش را به خیابان‌ها آورد، یعنی بدون من بازی بهم می‌خورد.
دلیل سکوت روحانی همین رهبری پشت پرده بودن اوست.
اما اینکه جناح خامنه‌ای اصل این ماجرا را که همین اختلاف است، علنی نمی‌گوید کمی پیچیده‌تر است،
زیرا در آن صورت باید روحانی را دستگیر و زندانی بکنند و یا حداقل در حصر خانگی بگذارند، اما این داستان سخت‌تر از ماجرای میرحسین موسوی است؛ ولی اگر ماجرا را علنی بکنند و هیچ عکس العملی نسبت به روحانی و جناح او نشان ندهند دلیل از ضعف است. پس هر دو طرف به دلایلی سکوت می‌کنند و واقعیت را به مردم نمی‌گویند.
تعدادی از آخوندهای قم به صورت متشکل نیز از همین جناح روحانی یا وابسته به غرب یا آخوندهای انگلیسی (که در نهایت کار آنها به مستعمره شدن کشور می‌کشد) حمایت می‌کنند.
در جناح اصلاح طلب نیز سازمان جوانان، نیروهای لباس شخصی، لومپن های چاقو به دست و … حتی افراد مسلح و افرادی در تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و نظامی و امنیتی و … وجود دارند؛ همانند آنچه در جناح خامنه‌ای هست. فقط این جناح به طور رسمی نیروی نظامی در اختیار ندارد.
تا زمانیکه روحانی رییس‌جمهوری بود کنترل بعضی نیروها و سازمان امنیت و … را در اختیار داشت و به عنوان رییس جمهوری حق نشست در ارگانهای خاص مانند خبرگان و … را داشت. در نتیجه در سیاست‌های کلی حکومت دخالت داشت و تمام اخبار نیز در اختیارش بود و توانست جلوی تمامی کارها و اتحادها و … با شرق را بگیرد و بیشترین تبلیغات دروغ برعلیه آنها مخصوصا چین را غیر مستقیم در میان مردم پراکنده بکنند.
جناح خامنه‌ای فناتیک هست ولی همین به او می‌گوید که نباید زیر پرچم و‌ کلید غرب برود.
کمی بیشتر از دو ماه پیش به ایران رفتم و همان یکی دو روز اول تاییدیه خامنه‌ای بر لیست اعضا شورای نگهبان و … را دیدم که اصلاح‌طلبان را کاملا کنار گذاشته بودند، پس برایم مسلم شد که در همان یکی دو روز جنگ میان آنها اتفاق خواهد افتاد و‌چنین هم‌‌ شد. بهمین دلیل به طرفداران فلسفی ام هشدار دادم که ابدا وارد این ماجراها نشوند.
۲۷ نوامبر ۲۰۲۲
۶ آذر ۱۴۰۱
دنیزلی – ترکیه

USAIran