یک نکته تاریخی

۲ روز پیش به یکی از موزه‌های شهر رفتم و با متن نامه عمر به مسیحیان و تامین جانی آنها روبرو شدم. نکته‌ای در نامه برایم عجیب بود اینکه نام عثمان در لیست نبود. نکته دیگر تر و تمیز بودن نامه و رنگی بودن و…

در توضیحات آمده بود که یک نسخه در “دیر زعفران” در نزدیکی همین شهر و یکی در کلیسیایی در اروپا.

روز بعد به موزه شهر رفتم و گفتند که دیر زعفران حدود چند کیلومتر خارج شهر است.

دیروز با تور برای دیدن چند منطقه تاریخی رفتم از جمله آن کلیسیا.

با پیگیری، من را با کشیش مسیول در ارتباط گذاشتند. او‌ منکر وجود چنین نامه ای شد و گفت فقط نامه محمد وجود دارد که در کتابخانه شهر است و آنرا هم به هرکسی نشان نمی‌دهند.

با این سری اطلاعات آدم به همه چیز شک می‌کند‌. شخصا به بسیاری صحبت‌ها و … اعتماد ندارم و تحقیقات شخصی میکنم.

۱۷ دسامبر ۲۰۲۲

۲۶ آذر ۱۴۰۱

ماردین – ترکیه

USAIran