مسیری برای رفتن به غرب!

تعدادی افرادی که برای رفتن به غرب حاضر به هرکاری هستند به ترکیه می‌روند؛ آنجا به سفارت اسرایل رفته با دادن پاسپورت خود، ورقه عبور به اسرایل را می‌گیرند؛ به آنجا رفته پس از مدتی اسرایل با سازمان‌های امنیتی کشورهای مختلف هماهنگ کرده آنها را میان کشورهای غربی تقسیم می‌کنند. اینها به عنوان مامورین جاسوسی، خبرچین و … در خدمت اسراییل و غرب در می‌آیند.
همین جاسوس، خبرچین و… کردن در کلیسیاهای صهیونیستی (مخصوصا آنهایی که توسط اسرایل ایجاد شده‌اند مانند صدای زندگی در سوید livets ord) صورت می‌گیرد و آنانی که برای گرفتن اقامت در غرب به این کلیسیا ها می‌روند و خود را مسیحی می‌کنند با همین داستان روبرو می‌شوند خود را در تله سازمان جاسوسی می‌اندازند. در این چند سال تعداد این افراد بسیار زیاد شده است که مخصوصا برای مقاصد غرب فریاد آزادی‌خواهی و ایران دوستی اشان بلندتر از سایرین است.

اشاره:
در اسراییل نام من در لیست سیاه است و هرچه در گوگل سرچ شود همواره با مسدودی برخورد می‌شود.
۱۵ ژانویه ۲۰۲۳
۲۵ دی ۱۴۰۱
آبادان

درماندگان عقلی!

من کاملا مخالف تمام ادیان (بلااستثنا) هستم و‌ تمام آنها را نقد و نفی می‌کنم.
همچنین مخالف تمام حکومت‌ها (بلااستثنا) هستم.
فلسفه‌ای جدید و سیستم مدیریتی کاملا نوینی را ارایه داده‌ام که پیروانی دارد و مطمینا در آینده فراگیرترین فلسفه/فکر در تمام جهان و طول آینده بشر خواهد بود.
اما میان تمام مردمان، ادیان، حکومت‌ها، سیاسیون و متفکران تنها یهودیان صهیونیست و عوامل آنها هستند که حتی یک کلمه نقد و نفی بر نظرات من نداشته‌اند و فقط تهدید به مرگ کردند، حمله فیزیکی کردند، دستم را شکستند و وصله‌های احمقانه سیاسی (پیروی/وابستگی به آنهایی که ابدا لیاقت پیروی از من را هم ندارند) می‌زنند. این حرکت‌های مذبوحانه یعنی تایید آنها بر نقدهای دینی، سیاسی و عقلی من بر یهودیت و صهیونیسم، و اینکه آنها ابدا قادر نیستند نقدی بنویسند و نهایتا: هرآنچه نوشته‌ام درست بوده است.

من از هر سخن تحلیلی و نقد بر نوشته هایم استقبال کرده و سپاسگزار می شوم زیرا:
۱- اگر اشتباهی داشته‌ام با آن صحبت‌ها/نقدها، اصلاح خواهم کرد.
۲- چنانچه آنها اشتباه می‌کنند از زاویه‌ای دیگر درستی نظراتم ثابت می‌شود.
اما هر صحبتی خارج از بحث و نقد عقلانی – فلسفی و ادب را پاک کرده، گوینده را از لیست دوستان حذف می‌کنم.
صفحه من و در کنار من جای چنین حرف‌ها و مردمانی نیست.

۱ ژانویه ۲۰۲۳
۱۱ دی ۱۴۰۱
تهران

USAIran