آدرس اشتباه انتقام کشی اشتباه را به همراه دارد!

نباید زیاد آدرس اشتباه داد، سفارتخانه ایران در سوریه سال‌ها زیر کلید ساتلیت‌های آمریکا بوده و به احتمال بسیار زیاد نوعی شنود در آنجا و یا در محلی نزدیک آنجا بوده و تمام اطلاعات توسط آمریکا به اسرایل داده می‌شد.

این نوع جاسوسی فقط برای آن محل نبوده و نیست.

ایران باید در خصوص امنیت تمامی اماکن خود تجدید نظر بکند.

تا پیش از کنترل تمام و کمال تمامی نقاط و اماکن حساس، هرگونه اقدامی که اسرایل را وادار به عکس‌العمل بکند خودکشی است زیرا آمریکا آدرس یا موقعیت و تمام آنچه را لازم است به اسرایل داده است.

از نظر نمی‌توان دور داشت که روسای سازمان‌های امنیتی آمریکا و اروپا برای اسرایل کار می‌کنتد. یعنی در خدمت سرمایه‌داران بزرگ یهودی صهیونیست هستند.

و نتیجه منطقی اینست‌که این کشورها هیچکدام مستقل نیستند بلکه مستعمره می‌باشند و در هیچ مستعمره‌ای آزادی، دمکراسی، حقوق بشر و … وجود ندارد.

۱۰ آپریل ۲۰۲۴

۲۲ فروردین ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. ح. بایگان

USAIran