آزادی و رابطه آن با سیاست و مافیا!

درس آزادی دادن به مافیا مخصوصا اینکه با زیر دستان و آنانی که به دستور پدرخوانده آدم می‌کشند باید چنین و چنان رفتار کرد تا حقوق انسانی (حقوق بشر)، آزادی بیان و دمکراسی رعایت شوند. نشان از پرت بودن از سیاست و دانش اجتماعی و تا حد فاجعه‌بار خطرناک بودن دارد.

مافیا با عناصر خود به شیوه مافیایی عمل می‌کند و بر همین روال حکومت‌ها و مخصوصا حکومت‌های سرمایه داران بزرگ بین‌المللی که صاحبان هزاران میلیارد دلار سرمایه و بانک‌ها، صنایع نظامی و …، تجارت جهانی و سلطه سیاسی برجهان هستند با عوامل و عناصر خود مخصوصا آنهایی که در سایر کشورها برای منافع خاص کوتاه مدت یا دراز مدت درست کرده‌اند بر مبنای سیاست‌های خود رفتار می‌کنند.

آنانی که هنوز این نکات را نمی‌دانند می‌توانند خطرناک باشند زیرا بازیچه دست تیوریهای ساخته شده توسط همین صاحبان قدرت سیاسی، مالی، نظامی جهان شده‌اند.

طنز داستان آنجاست که بعضی از این افراد بر این باور کودکانه یا احمقانه هستند که می‌توانند به این مافیای بزرگ جهانی درس آزادی، دمکراسی، حقوق بشر و … بدهند آنهم بر مبنای همان فلسفه های کاذب (همین به اصطلاح فلسفه هایی که در غرب و در پیرو آن در سایر دانشگاههای جهان تدریس می‌شود) و تیوریهایی که آن مافیای بزرگ بین‌المللی برای فریب مردمان عادی و از جمله همین افراد ساخته اند. اینها می‌خواهند به اربابان بزرگ بین‌المللی که صدها موسسه تحقیقاتی و برنامه ریزی و صدها سازمان جاسوسی و امنیتی و بسیاری مراکز دیگر از تبلیغاتی تا … دارند درس بدهند که با فلان فرد یا سازمان ساخته دست خودشان که گاه آنها را انقلابی بزرگ و رهایی بخش و … و زمانی دیگر آنها را تروریست معرفی می‌کنند؛ چگونه رفتار بکنند تا آزادی بیان و حقوق انسانی این عوامل رعایت بشود.

طنز است طنزی مسخره و تلخ.

اما شاید بعضی از اینها نیز وابستگان قدرت‌ها هستند و دستور دارند تا با اینگونه دفاع مضحک و دروغین از آزادی و حقوق بشر، به انحراف فکری و منحرف کردن مردم از ریشه وقایع دامن بزنند.

هرکسی دانسته یا نادانسته در خدمت مافیا و از آن هزاران بار بزرگتر در خدمتگزاری سیاسی، نظامی به سرمایه‌داران بزرگ بین‌المللی درآمد و برای آنها دانسته یا نادانسته دست به کارهایی زد؛ بداند یا نداند هرگاه سیاست‌های اربابان به گونه‌ای دیگر شد که تا حد حذف کامل آنها باشد به آن عمل می‌کنند. و دلسوزی برای اینها مخصوصا آنانی که دست به جنایت چه هزاران نفر و یا حتی یک نفر زده باشند عملی ضد انسانی و ضد آزادی است.

۲۴ ژون ۲۰۲۳

۳ تیر ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran