آیا اسرایل حق وجود دارد یا ندارد؟

تاریخی:

بر مبنای آنچه در عهد عتیق آمده و یهودیان آن را مبنای بازگشت به سرزمین خود می‌نامند، نتیجه کاملا برعکس است. در عهد عتیق یهودیان با نسل کشی تمام و کمال که نه تنها هیچ انسانی را زنده باقی نگذاشتند بلکه حتی تمام حیوانات را هم کشتند و شهرها (۵ شهر که با اریحا شروع کردند) را آتش زدند آن سرزمین را اشغال می‌کنند. هیچ مهاجمی در طول تاریخ اینچنین همه مردمان را نابود نکرد بلکه آنها برای به دست آوردن سود مردمان یک سرزمین را شکست می‌دادند ولی نسل کشی نمی‌کردند زیرا باید ساکنان انجا باقی می‌ماندند و کار می‌کردند و به پیروزمندان باج و خراج و … می‌دادند.

نسل کشی و نابود کردن مردمان، بیماری بسیار جدی روانی است که مخصوصا پشتوانه مذهبی دارد و نمونه کامل آن در عهدعتیق آمده که توسط یهودیان صورت گرفت، نمونه نسل کشی رواندا (که البته به پای آن عمل یهودیان نمی‌رسد) نیز پشتوانه مذهبی داشت.

پس نه تنها این نسل کشی حق تاریخی ایجاد نمی‌کند بلکه آنها باید بابت آن عذرخواهی کرده ابراز شرمندگی بکنند و غرامت هم بدهند. همانگونه که هنوز از آلمانی‌های احمق (زیر در پشت کشتارها خود یهودیان قرار داشتند) غرامت می‌گیرند‌.

تا زمانیکه یهودیان این کتاب و کشتارها و جنایات آورده شده در آن را نقد و نفی نمی‌کنند، بلکه برعکس در کمال وقاحت به آن نام مقدس می‌دهند جنایات آنها ادامه دارد؛ زیرا از کودکی شستشوی مغزی شده برای جنایت آماده می‌شوند.

نژادی و یا دینی:

یهودیان نژادی و آنچه می‌گویند حق و حقوق آنها بر مبنای عهد عتیق است در اصل عرب هستند زبان آنها نیز عربی (البته لهجه خاص خود را دارند) است. تعداد اینها شاید کمتر از ده در صد یهودیان دینی باشد.

اکثریت یهودیان کنونی دین آنها یهود است که بیشتر اهالی اروپای شرقی مانند لهستان، اکراین، بلغارستان و … هستند بسیاری هم اقوام مغول نژاد با نام خزر می‌باشند و قدرت اصلی هم در دست اینهاست. بلوند چشم آبی، آفریقایی، چشم بادامی، ایرانی، کرد و … عرب نیستند و در نتیجه یهودی ‌اصیل نیستند.

عقلی:

ایجاد کشور برای یک دین در این عصر مایه ننگ بشر است.

هیچ عقل سالمی نمی‌گوید سرزمین تاریخی دیگران را با زور، حیله، کشتار و … گرفته به مردمان یک دین بدهید.

انواع ادیان در جهان زیاد هستند و تعداد پیروان بعضی از آنها نیز بسیار بیشتر از جمعیت اندک یهودیان است، ایجاد کشور برای آنها ابدا کاری منطقی نیست.

انسانی:

بیرون راندن مردمانی که هزاران سال در منطقه‌ای زندگی کرده‌اند و تمام تاریخ آنجا متعلق به آنهاست کاری کاملا غیر انسانی بود. در طی این چند دهه نیز دایم خانه‌ها و زندگی مردمان محلی را گرفته به کسانیکه بیشتر برای خانه و خوراک مفت تغییر دین به یهود داده‌اند میدهند و جنایاتی کرده و می‌کنند که همه شاهد هستند. اما در این چند ماه اخیر جنایات آنها دارد به آن جنایت نسل کشی نوشته شده در عهد عتیق نزدیک می‌شود. این عمل کاملا ضد انسانی است.

دلیل اصلی ایجاد اسرایل:

اسرایل را چند خانواده بزرگ سرمایه‌دار یهودی صهیونیست و در صدر آنها خانواده “روت چایلد” با حیله ایجاد کردند. آنها این کشور را ایجاد کردند تا هر توطئه و جنایت برعلیه جهانیان را در منطقه‌ای متعلق به خود برنامه ریزی بکنند.

نتیجه:

با توجه به دلایلی که آورده شد انسانیت و شرافت انسانی عصر جدید حکم می‌کند تا پرونده این رژیم دینی ضد بشری بسته شده و آنجا به ساکنین اصلی بازگردانده بشود و میلیون‌ها فلسطینی آواره که بسیاری از آنها هنوز تابعیت هیچ‌ کشوری را به دست نیاورده‌اند و در کمپ‌های زندگی می‌کنند به خانه خود باز گردند.

هیچ دلیلی انسانی برای بقای کشوری کاذب به نام اسرایل این لکه ننگ بشریت وجود ندارد.

۲۷ آپریل ۲۰۲۴

۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. ح. بایگان

USAIran