آیا تحریم های آمریکا ظالمانه است؟

خیر، ظالمانه نیست!

زمانیکه اختیار امور ، چه یک امر کوچک و یا در بزرگترین حد یعنی امر اختیار قدرت جهان را از روی نادانی کشورهای جهان در اختیار یک کشور قرار می‌دهند، دیگر نمی توانند به آن نام تحریم ظالمانه بدهند!

این طبیعت رژیم های حاکم بر جهان است.

چه توقعی باید از یک کشوری داشت که کشورهای دیگر با حماقت، تمام قدرت مالی را به او دادند و‌ او‌ با استفاده از آن به قدرت نظامی و علمی و… تبدیل شد.

آیا انتظار دارند آمریکا ثروت و قدرتش را با جهان تقسیم بکند!!!؟؟؟

مسلم است که چنین قدرتی که در صدر آن چند سرمایه دار بزرگ بین المللی نشسته است در برابر کمترین صدای اعتراضی از تمام توان خود برای سرکوب استفاده می‌کند.

اما اکنون آن کشورهایی که می‌خواهند از زیر بار بندگی، استثمار و استعمار بیرون بیایند باید به آنچه آمریکا می‌کند نام درستی بدهند، و آنچه را هم که خود می‌خواهند با نام/ترم صحیح قید بکنند.

اگر از ارایه نام/ترم درست عاجز هستید، بدان معنی است که این مسایل را نفهمیده اید و تا این نکات اساسی را نفهمیده اید در بند استعمار و استثمار خواهید ماند.

۲۶ اگست ۲۰۲۲

۴ شهریور ۱۴۰۱

USAIran