آیا تظاهرات خودش جوش یا مردمی وجود دارد؟

دیروز دوستی فعال سیاسی در فیس بوک اش خبر از برگزاری تظاهراتی خودجوش دربرابر پارلمان سوید در استکهلم منتشر کرد. با او صحبت کردم و‌ آگاهی دادم و بسیار تشکر کرد.

هیچ تظاهرات یا حرکت خودجوش وجود ندارد. ظرف آب خودش جوش نمی‌آید باید آنرا جوش آورد.

این تظاهرات ابدا خودجوش نبود بلکه از چند روز پیش در حال سازماندهی از طریق تلگرام و … بودند و از اپسالا از طرف کلیسیای صهیونیستی lives ord راه اندازی و‌ هدایت می‌شد و شعبه های دیگر این کلیسیا در شهرهای مختلف همکاری می‌کردند.

این کلیسیا حدود ۲-۳ دهه پیش توسط یک سویدی که به اسرایل رفته بود راه‌اندازی شد و هر صبح برای بقای اسراییل دعا می‌کنند. آن شخص چند سال پیش این کلیسیا را رها کرد و کاتولیک شد.

بسیاری ایرانیان برای گرفتن اقامت سوید به آنجا رفتند و خود را به ظاهر مسیحی معرفی کردند ولی بعد از گرفتن اقامت آنرا رها کردند. در نتیجه اسرایل که استاد حیل است دیگر آنچنان ساده برخورد نکرد بلکه از مدتها قبل مراجعین را به نوعی گیر می‌اندازد؛ مخصوصا آنها که هنوز اقامت اشان درست نشده و‌ نیاز به تایید این کلیسیا به عنوان یک مسیحی دارند، مجبورند برای آنها هرکاری بکنند از جمله سالهاست در دفاع از اسرایل به فعالیتهای مختلف ضد ایران می‌پردازند.

کشورهای غربی بدون هیچ هزینه‌ای از میان کسانیکه متقاضی اقامت هستند جاسوس گیری یا حداقل خبرچین گیری می‌کنند. و این دسته کلیسیاها نیز از موقعیت خود سواستفاده های زیادی می‌کنند.

۱۳ دسامبر ۲۰۲۲

USAIran