ابراز همدردی با مردم ترکیه

زلزله دیروز ترکیه خسارات جانی و مالی زیادی بر این کشور وارد کرد.

همین یک ماه پیش از سفری ۳۵ روزه از ترکیه بازگشتم. شهرها و مناطق زیادی را در این کشور دیدم از جمله تمام این منطقه زلزله زده را.

در طول سفرم در ترکیه با یکی از بهترین مردمان دنیا روبرو شدم به طوریکه حتی یکبار کمترین بی احترامی یا … را ندیدم بلکه بیشترین محبت ها و احترامات ممکن را.

با تمام وجودم با مردم بسیار خوب و نحیب ترکیه احساس همدردی می‌کنم.

۷ فوریه ۲۰۲۳

۱۸ بهمن ۱۴۰۱

تهران

USAIran