اسرایل دیو خون‌ریز که فقط با جنگ زنده است!

در اخبار امروز آمده که اسرایل سه تن از فرزندان اسماعیل هنیه و سه نوه او را با حمله تروریستی کشت.

تفسیر این کشتار در این شرایطی که به نظر می‌رسد ممکن است آتش بس طولانی مدت صورت بگیرد چنین است:

۱- تحریک اسماعیل هنیه برای انتقام‌کشی و تغییر مسیر آتش بس.

۲- در آخرین لحظات پیش از آتش بس احتمالی، انتقام‌کشی کرده و همانند حمله دیوانه‌وار به سفارت ایران تا می‌تواند چنین افرادی را بکشد.

۳- اسرایل ابدا خواستار صلح نیست. این دیو‌ بقای خود را در جنگ می‌بیند.

در طول تاریخ بشر به غیر از جنایات یهودیان در فلسطین (پس از بازگشت از مصر، برمبنای عهد عتیق) و اینبار نیز توسط یهودیان در غزه با پیروی از کتاب مشوق جنایت (عهد عتیق)، هیچ کشور یا مردم دیگری اینچنین جنایتکارانه رفتار نکرده‌اند.

ولی اینها برای تحمیق مردم هلوکاست را دایم بر سر جهانیان می‌کوبند و هنوز از آلمانی‌های احمق غرامت می‌گیرند و اجازه تحقیق در باره هلوکوست نمی‌دهند زیرا می‌دانند با تحقیقات بی‌طرفانه مشخص می‌شود در داستان هلوکاست نیز همین یهودیان صهیونیست ثروتمند عامل اصلی جنایت بودند.

اگر آلمان کشور مستقلی بود و مستعمره نبود باید تحقیقات در باره هلوکوست را ادامه می‌داد. در هیچ کار علمی مخصوصا در خصوص تاریخ هیچگاه نقطه پایان و بستن تحقیقات وجود ندارد؛ مگر تنها در یک چنین مورد استثنایی در کل تاریخ بشر. و معنی آن چیزی نیست به غیر از اینکه دروغ و تزویر در باره مسیولین اصلی این جنایات ارایه شده است. دست یهودیان صهیونیست ثروتمند در جنگ‌های جهانی و همکاری آنها با هیتلر کاملا آشکار است.

هرگاه آلمان استقلال و آزادی خود را به دست آورد و تحقیقات را دنبال کرد و دست یهودیان صهیونیست در این جنایات روشن شد باید تمامی پول‌هایی را که بابت هلوکوست به یهودیان داده از این سرمایه‌داران بازپس بگیرد و در کنار آن خسارات جنگ را هم از آنها بخواهد. سایر کشورها نیز می‌توانند خسارات وارده بر کشورشان را بخواهند.

مردمان غزه، اکراین، افغانستان، ایران، سوریه، عراق و هرجای جهان بدانید که در تمام وقایع جنگ و کشتار در حدود یک صد سال اخیر در کشورهای شما، دست این یهودیان صهیونیست کاملا در کار بوده است و شما هم حق دارید از اینها تقاضای خسارت بکنید. شما باید در ابتدا کار را به سازمان‌های بین‌المللی بکشانید و نباید فراموش کنید که حداقل در این مورد خاص با یکدیگر هم دست شوید و تمام ثروت سرمایه‌داران بزرگ غرب را که حاصل جنایت و‌ خون مردمان بی گناه است به بازماندگان آنها یعنی خودتان بازگردانید.

۱۰ آپریل ۲۰۲۴

۲۲ فروردین ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. ح. بایگان

USAIran