اعتراض دانشجویان در آمریکا!

اعتراض دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا بر علیه نسل کشی در غزه توسط اسرایل، با دستگیری صدها نفر توسط پلیس با اتهام حرکت ضد یهودی!!!

پس دیگر چه اعتراضی به ایران دارید. اگر اعتراضات کمی تند بشود همه آنها را به رگبار می بندید!

شما دولت و همه دستگاه‌های دولتی آمریکا عناصر اسرایل و سرمایه‌داران هستید!

رای دادن در انتخابات نمایشی آمریکا نشان از شستشوی مغزی مردم، بی دانشی سیاسی و نیز نداشتن آلترناتیو که نتیجه سرکوب فکری نرم است، می‌باشد.

۲۵ آپریل ۲۰۲۴

۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. ح. بایگان

USAIran