افلاطون و ظالمان بزرگ!

افلاطون و ظالمان بزرگ!

در مجموعه افلاطون مباحث ارزشمند، آموزنده و انسانی بسیار زیاد است. از جمله در جایی شخصی از ظالمان بزرگ بزرگ بزرگ تمجید می‌کند. سقراط عالم بزرگ وارد بحث می‌شود و در آخر نشان می‌دهد آن ظالم بزرگ بزرگ بزرگ که با حیله و … آنقدر ثروتمند شده، جای تمجید ندارد.

در عصر حاضر آمریکا و یهودیان صهیونیست و غرب با حیله، فریب و جنایات (ریختن خود میلیون‌ها انسان و فقیر و بدبخت کردن ده ها میلیون) ثروتمند شده‌اند و بعضی مردمان حقیر برای مبلغی بسیار اندک از این افراد حمایت، تعریف و تمجید می‌کنند.

اما!

اینچنین نبود و اینچنین نیز نخواهد ماند.

روزی روزگاری ورق بر خواهد گشت و اینها باید غرامت تمام دزدی‌ها و مجازات جنایاتشان را پس بدهند.

و آنجاست آنانی که در دفاع از انسانیت در مقابل این دزدان بزرگ بزرگ بزرگ ایستادند در تاریخ خوشنام و سربلند خواهند بود.

۸ فوریه ۲۰۲۴

۱۹ بهمن ۱۴۰۲

آروشا – تانزانیا

م. حسن بایگان

USAIran