اناجیل متی و مرقس: مسیحان سگ‌هایی کثیف هستند!

وقتی دوبار در اناجیل (متی و مرقس) عیسی مسیح می‌گوید: فقط یهودیان انسان هستند و بقیه سگ حیوانی کثیف!

و رهبری کلیساها و حاکمیت کشورهای غربی این را پذیرفته اند، انواع جنایات در جهان (امروز در غزه) صورت می‌گیرد و این سگ‌ها مقابل خواسته اکثریت مردم کشورهای خودشان و جهان عمل می‌کنند.

راه مبارزه با این جنایات نظامی نیست، بلکه استناد به نوشته‌های من و گسترش این نکات و فلسفه من است تا کلیساها و مسیحیان تحت فشار فکری، فلسفی در مقابل این دستورات ضد انسانی قرار بگیرند.

۱۷ فوریه ۲۰۲۴

۲۸ بهمن ۱۴۰۲

آروشا – تانزانیا

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran