انقلاب یا آنارشیسم!

شناخت ترم‌ها و نام‌گذاری ها برمبنای آنچه که هست امری آکادمیک و مهم است. هر چیزی و هرکاری نام و تعریفی دارد. پیشتر در بررسی عرفان به این نکته (تعریف) پرداخته بودم و مثال‌هایی آوردم از جمله: اگر برای پزشکی تعریف درستی نباشد هر عطار یا … می‌تواند ادعای پزشک بودن بکند و…

حال در اینجا به این مورد خاص (انقلاب یا آنارشیسم) پرداخته می‌شود.

خانه‌ای داریم که مشکلات جزیی و کلی دارد، اما اگر آنرا خراب کنیم سپس بیرون خانه ایستاده فکر کنیم؛ حالا چگونه آنرا بسازیم و با کدام پول؟ این دیوانگی است. ابتدا باید برنامه کامل داشت.

نکته اینجاست که مخصوصا در آن شرایط به دلیل اینکه هر کسی ادعای مالکیت خانه را دارد می‌خواهد نظرات خودش اعمال بشود و اینجاست که میان آنها جنگ به راه می‌افتد.

هرکسی قسمتی از خانه خراب شده را می‌گیرد و ملک خود می‌دانند و می‌خواهد دیگران بقیه خانه را به او بدهند و … و در نهایت ممکن است شخص سومی صاحب خانه بشود.

لباسی داریم مندرس یا ..‌. آنرا بیرون نمی‌اندازیم بدون اینکه چیزی دیگری برای پوشیدن داشته باشیم.

در خصوص تقریبا همه موارد زندگی چنین است.

حتی در روابط شخصی و یا دولت‌ها در روابط بین‌المللی، نمی‌توان با همه قطع رابطه کرد زیرا جایگزین وجود ندارد.

در جهان چند سرمایه‌دار بسیار بزرگ حکومت می‌کنند، در جهان چند کشور قوی متحد غارتگری و جنایت می‌کنند؛ اما حتی همین را هم نمی‌بایست به یکباره و بدون جایگزین بهم زد.

برای انقلاب سیاسی باید تیوری، برنامه، سازمان/حزب سیاسی داشت و از قبل آنرا به جامعه بدون مخفی کاری در نکات اساسی و اینکه در آینده چه چیزی را می‌خواهند به جای چه چیزی بگذارند، ارایه بدهند. در این راه مخفی کاری نشانه فریب است و باید اجتناب/تحریم کرد.

زمانیکه حرکتی برای بهم ریختن وضعیت موجود صورت بگیرد که برنامه‌ای ندارد آن را آنارشیسم می‌نامند.

انقلاب لباس نیست که بشود آنرا به زودی تعویض کرد، بلکه نیازمند بسیاری پیش زمینه هاست.

بسیاری اهل علم در دانشگاه‌ها و مراکز علمی جهان به من گفته اند:

تو با این فلسفه، نوشته‌ها/کتاب‌ها بزرگترین انقلاب طول تاریخ بشر را کرده‌ای.

اما من می‌دانم، فلسفه ام برای اینکه به آن مرحله فراگیری جهانی و برقراری نظم انسانی برسد نیازمند زمان است و ابتدا در سطح عاقل‌ترین مردمانی که اهداف انسانی دارند پذیرفته شده و سپس به عامه مردم خواهد رسید. شاید این کار در حیات من صورت نگیرد و من هیچ فشار و سخت‌گیری برای سرعت عمل ندارم.

پیروان فلسفه من باید بسیار صبور بوده از هرگونه خشونت پرهیز کنند و به تلاش برای آگاهی های بیشتر، به روز کردن دانش خود و روشنگری بپردازند.

۱۲ دسامبر ۲۰۲۲

۲۱ آذر ۱۴۰۱

اورفا (اودیسه) – ترکیه

USAIran