اهمیت سفر کسینجر به چین!

سفر کسینجر به معنی شکست سیاست‌های غرب و تلاش برای تغییر آن است!

برخلاف دروغ دولت آمریکا، سفر چند روز پیش کسینجر به چین ابدا سفر یک شهروند عادی نبود.

   حدود ۵۰ سال پیش نیز سفر کسینجر به چین تمام روابط میان آمریکا با چین را دگرگون کرد. زیرا در این سفرها او با اختیارات تام از جانب جناح‌های قدرتمند و ثروتمند حاکم بر آمریکا، می‌رود.

   کسینجر نماینده فکری یا تیوریسین یک جناح بزرگ سرمایه‌داران آمریکا و در صدر آنها یک جناح از یهودیان صهیونیست است.

کسینجر از آن دیگران باهوش تر، حیله‌گرتر یا با سیاست تر است.

کسینجر مسایل را دراز مدت تر می بیند و … اما آن جناح‌های دیگر که قوی‌تر هستند او را کنار گذاشتند مخصوصا با موضع گیری او در مقابل رفتار با روسیه و اکراین که نظری مخالف آنچه صورت گرفت ابراز می‌کرد.

   اکنون این سفر نشان می‌دهد که دیدگاه آنها شکست خورده است و دوباره دست به دامن کسینجر شده‌اند تا روابط را با چین خوب بکند و در نتیجه شاید نظریه کسینجر که از دهه پیش می‌گفت “روسیه را به دامن چین هل ندهید”، موفق بشود و میان چین و روسیه (و ایران) و سایر متحدان شکاف بیندازد تا از سقوط غرب (آمریکا، اروپا و یهودیان ثروتمند و اسرایل) جلوگیری بشود.

این سفر نشانگر شکست غرب در اکراین است و در نتیجه غرب در فکر تغییر سیاست خود است.

اما دیگران به دوران سابق باز نخواهند گشت.

همین نوشته ذهن تیوریسین‌ها و مشاوران شرق را روشن خواهد کرد و راه غرب را سخت.

۲۱ ژولای ۲۰۲۳

۳۰- تیر ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

پس نوشت:

پذیرایی بسیار گرم چین از کسینجر نشان از آگاهی چین به کل مسایل دارد.

آمدن کسینجر باعث می‌گردد:

۱- رابطه کل حاکمیت آمریکا با چین بهبود یابد.

۲- شکاف درون حاکمیت آمریکا بسیار گسترده‌تر شده و به مرحله بسیار حاد و آشتی ناپذیر برسد.

۲۲ ژولای ۲۰۲۳

۳۱ تیر ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran