اوج حماقت در سخنان نخست وزیر و دولتمردان سوید!

   امروز بالاخره پس از مدت‌ها دولت احمق سوید متوجه شد که با سوزاندن قرآن وجه خود را در جهان از دست داده است و نخست وزیر سوید آن را اعلام کرد. امری که من از همان ابتدا نوشتم و حتی نوشتم که شما با امنیت سویدی‌ها در سایر کشورها نیز بازی کرده‌اید و این را هم دولت سوید امروز قبول کرد.

از طرفی دیگراین دولت احمق گفت: در پشت این ماجرا روسیه قرار دارد و اوست که کشورهای اسلامی را تحریک و وادار به عکس‌العمل می‌کند.

این یکی از بزرگترین توهین‌ها به شعور مسلمانان است. کشورها و مردمان مسلمان مانند سوید و کشورهای اروپایی بازیچه و مستعمره (آمریکا) نیستند. آنها در خصوص آتش زدن قرآن با هم جلسات و مذاکرات داشتند و اتفاقا این کار سوید باعث نزدیک‌تر شدن آنها به هم و موضع‌گیری در برابر غرب شد. و حالا با نسبت دادن مواضع کشورهای مسلمان به روسیه نفرت از خود و گرایش به شرق در میان آنها را بیشتر کرده است.

   بیچاره ما مردمی که از چاله به چاه افتادیم و از ایران به غرب و سوید آمدیم و اکنون در این چاه راه فرار نداریم.

۲۶ ژولای ۲۰۲۳

۴ امرداد ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran