ایران و جهان!

جهان در حال تحولاتی عظیم در جابجایی قدرت از غرب به شرق است.

برای شکست امکان برتری شرق بر غرب، جنگ در اکراین و شلوغی در ایران مهمترین سلاح غرب است.

اما غرب نتوانسته حتی یک چهره ملی، وطن دوست، با ارزش، فهمیده، معقول، با دانش سیاسی وسیع، مردمی و مورد قبول درصد مناسبی از مردمان با برنامه‌ای برای آینده را به ایرانیان معرفی بکند (در اساس این صفات با برنامه های غرب کاملا در مقابل هم قرار دارند)، و همچنین تضادهای میان آنها امکان همکاری میانشان را غیر ممکن کرده، همه اینها نشان کامل شکست غرب و پیروزی شرق است.

جناح خامنه‌ای در این تغییرات نقش برجسته‌ای دارد ولی بسیار ضعیف و کند حرکت می‌کند که ممکن است موقعیت‌ها/شانس‌های زیادی را برباد بدهد که شاید همه چیز را برباد بدهد این ضعیف برخورد کردن نیز از امیدهای غرب است.

بدون حتی ذره ای تردید: اگر غرب مخصوصا آمریکا سگ یهودیان صهیونیست/اسرایل (برمبنای انجیل) موفق بشود، ایران را حتما تجزیه خواهد کرد. آنکه نفی می‌کند یا هیچ از سیاست جهان نمی‌داند یا عاملی برای فریب جهت تجزیه ایران است. روسیه نیز به همین بلا گرفتار خواهد شد.

تغییرات ریشه ای: در ایران و هرکجای جهان باید ریشه‌ای صورت بگیرد یعنی باید، تیوری و برنامه دقیق داشت، که هیچ کدام از به اصطلاح اپوزیسیون ندارند مخصوصا آن دسته ضعیف و بی عقل که عوامل غرب هستند و در نهایت عامل نابودی کشور می‌شوند.

تیوری و برنامه را می‌توان در فلسفه من یافت و از آن مسیر برای توسعه انسانی در ایران و همه جهان حرکت کرد.

پس نوشت:

انتخاب انگلیس, روحانی (جناح فراماسیونری انگلیس) بود که البته شاید آنها صد در صد خواستار تجزیه ایران نبودند در حالیکه یهودیان صهیونیست صد در صد خواستار تجزیه ایران و‌ اکثر کشورهای منطقه هستند تا در برابر اسرایل کشوری بزرگ وجود نداشته باشد. ولی چون میان انگلیس و‌ یهودیان صهیونیست برای قدرت در جهان اختلاف است داستان شلوغی‌های ایران نیز به درگیری میان آنها و‌ آنارشیسم کشید.

۲۲ فوریه ۲۰۲۳

۳ اسفند ۱۴۰۱

اپسالا

USAIran