بحران اقتصادی در غرب باعث استعفای نخست وزیر انگلیس شد.

خانم لیز تراس نخست وزیر انگلیس کوتاه‌ترین دوره نخست وزیری انگلیس را رقم زد. مسایل سخت یا بحران‌های اقتصادی باعث استعفای او شده است.
بحران اقتصادی تمام غرب را فراگرفته است و هرچه بر بعضی کشورها تحریم را اعمال بکنند یعنی بازار دیگری را از دست می‌دهند.
وضعیت سخت اقتصادی شکاف در غرب را به جایی رسانده که بعضی دست به طرف روسیه دراز کرده‌اند.
قیمت‌ها نه تنها در غرب بلکه در تمام دنیا بالا رفته و هنوز ادامه دارد. این وضعیت میتواند به فاجعه انسانی در کشورهای فقیر منجر شود زیرا آنها چیزی برای صادرات و وارد کردن مواد خوراکی ندارند.
همانطور که چند ماه پیش نوشتم روسیه بواسطه گستردگی و اینکه یکی از تولید کنندگان بزرگ مواد خوراکی و سوخت (انرژی) در دنیا است می‌تواند وضعیت جنگی را تحمل بکند, ولی اگر روسیه غرب را تحریم مواد خوراکی بکند این غرب این که بزرگترین ضربات تحریم شدن از جانب روسیه را خواهد خورد.
غرب در چنین مواقعی بحران را با اعمال جنگ در دیگر کشورها کنترل می‌کند و در این میان یکی از اهداف اصلی غرب ایران و منطقه است.
۲۰ اکتبر ۲۰۲۲
۲۸ مهر ۱۴۰۱
تبلیس – گرجستان

USAIran