تروریست نامیدن پ ک ک برای پیوستن سوید به ناتو و تاثیر آن بر ایران!

قرار شده سوید به ناتو به پیوندد. خبرها حاکی از آنست که سوید و در مجموع می‌شود گفت غرب، پذیرفته‌اند که پ ک ک سازمانی تروریستی است.

نتیجه نوعی تیشه به ریشه خود زدن است. غرب و مخصوصا آمریکا و به ویژه اسراییل از سلاح تجزیه طلبی و تحریک کردها در منطقه سواستفاده می‌کردند و منطقه را به آشوب می‌کشیدند که آخرین آن در همین وقایع اخیر ایران بود.

حالا با تروریست شناختن پ ک ک این امکان از غرب گرفته شد؛ زیرا دیگر حرکتی ضد ترکیه توسط کردها صورت نخواهد گرفت که تاثیر مستقیم بر سایر کردهای منطقه مخصوصا ایران دارد.

۲۰ آپریل ۲۰۲۳

۳۱ فروردین ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran