تشخیص جایگاه، نشان عقل است!

چرا سلبریتی ها را در سیاست دخالت می‌دهید؟ مگر سلبریتی های مختلف به سیاسیون و‌ یا هر گروه دیگری حتی سلبریتی های دیگر اجازه می‌دهند درباره حرفه آنها اظهار نظر کارشناسانه و تعیین کننده، بکنند؟

شما سلبریتی نیز حد و حدود و جایگاه خود را بشناسید، وارد حریمی که جایگاه شما نیست نشوید.

و شما سیاسیون: آیا آنقدر در حرفه خودتان عقل، توان، حرف و برنامه برای ارایه/ بیان ندارید که دست به دامن غیر می‌شوید؟!

۲۵ آپریل ۲۰۲۴

۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. ح. بایگان

USAIran