تظاهرات مردم و بی تفاوتی سگ‌ها!

در کشورهای غربی میلیون‌ها نفر تظاهرات می‌کنند ولی حاکمیت آنها که برمبنای انجیل خود را سگ یهودیان می‌داند نمی‌تواند برعلیه ارباب حرکت کند. اینجاست که این کشورها از مستعمره هم بدتر هستند. در هیچ مستعمره‌ای آزادی، دمکراسی، حقوق بشر … وجود ندارد.

پس در اولین قدم باید با این ادیان مسیحیت و یهود که پایه نژادپرستی و جنایات ضد بشری هستند مبارزه کرد.

۱۲ فوریه ۲۰۲۴

۲۳ بهمن ۱۴۰۲

آروشا – تانزانیا

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran