تظاهرات مردم و دمکراسی!

وقتی می‌بینیم در کشورهای غربی اکثریت مردم به خیابان‌ها می‌آیند و برعلیه کشتار بی رحمانه مردمان در فلسطین (غزه) توسط اسرایل اعتراض می‌کنند اما دولت‌های آنها مسیر مقابل خواست این اکثریت قاطع را می‌روند؛ چه نتیجه‌ای باید گرفت؟ سیستم حکومتی را چه باید نام نهاد؟

آنچه مسلم است و ابدا جای بحث و تردید ندارد، این دمکراسی نیست!

۱۱مارس ۲۰۲۴

۲۱ اسفند ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

در کشورهای غربی میلیون‌ها نفر تظاهرات می‌کنند ولی حاکمیت آنها که برمبنای انجیل خود را سگ یهودیان می‌داند نمی‌تواند برعلیه ارباب حرکت کند. اینجاست که این کشورها از مستعمره هم بدتر هستند. در هیچ مستعمره‌ای آزادی، دمکراسی، حقوق بشر … وجود ندارد.

پس در اولین قدم باید با این ادیان مسیحیت و یهود که پایه نژادپرستی و جنایات ضد بشری هستند مبارزه کرد.

۱۲ فوریه ۲۰۲۴

۲۳ بهمن ۱۴۰۲

آروشا – تانزانیا

فیلسوف صاحب مکتب

م. حسن بایگان

USAIran