تفاوت کشور پیشرفته سوید با عقب ماندگان مانند اکراین!

تفاوت میان سوید با سایرین زیاد است اما اینجا به یک نمونه مشخص اشاره می‌کنم.

در فیلم‌های منتشر شده می‌بینیم که در اکراین در گوشه و کنار مأمورانی بدنبال کسانی هستند که حاضر به رفتن به جبهه جنگ نیستند و هرگاه یکی از آنان را ببینند کار به درگیری می‌کشد.

اما سوید چگونه است؟

اخیرا سوید وارد ناتو شده است و شروع به فرستادن نیروهای نظامی به بعضی جاها کرده. اما زمانیکه کار به جاهای باریک بکشد بطوریکه نیاز به نیروی زیاد و همچنین ورود به جبهه جنگ و امکان کشته و زخمی شدن تعداد زیاد مثلا همانند اکراین بکشد، آنگاه سیستم پیشرفته (مستعمراتی/بردگی) به سادگی به کمک او می‌آید.

در سوید تقریبا همه خریدها با کارت بانکی است و بیشتر فروشگاه ها از گرفتن پول نقد پرهیز می‌کنند و البته هرگونه پول گرفتن از صندوق هم اگر از حدود ۲۰۰ دلار با ۲۰۰۰ کرون سوید بالاتر برود مورد بازجویی قرار می‌گیرد و …

پس زمان جنگ کافیست با یک دستور ساده به بانک‌ها، کارت‌های بانکی افراد مسدود بشود. آنگاه آنها برای خرید مواد خوراکی و دارویی هرکاری کاملا با مشکل روبرو می‌شوند. بقیه کنترل ها نیز بسیار ساده است. در سوید به سختی می‌توان یک شب در جایی خوابید که برای پلیس نامشخص باشد‌. کنترل ها در سوید بسیار شدید است.

آنچه به گذاشتن چیب در بدن شهرت یافته هم اکنون در سوید توسط کارت بانکی و سایر کنترل ها اعمال می‌شود.

به زبانی می‌توان گفت سوید یک زندان و یا در بهترین حالت پادگان است.

۱۱ مارس ۲۰۲۴

۲۱ اسفند ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran