تفسیر دیدگاه قابل تامل جان بولتون در باره ترامپ!

اگر واقعا ترامپ از ناتو خارج بشود آنچنان زلزله‌ای در غرب خواهد بود که همه چیز غرب و دنیا را به هم خواهد ریخت.

بیچاره اپوزیسیونی که از این مسایل اطلاعی ندارند و بیچاره‌تر آنانیکه دنبال این مردمان بی عقل به ظاهر اپوزیسیون می‌روند.

صحبت فقط با ایرانیان نیست بلکه حتی با سوید و فنلاند و مردمان آنها که تازه به ناتو پیوستند.

آمریکا و اروپا دچار آشفتگی تمام عیار و بسیار شکننده شده است.

اشاره:

جان بولتن در مصاحبه اخیر گفته بود که اگر ترامپ به رییس جمهوری برسد یا هزینه سایرین را به حدود ۵ در صد تولید نا خالص ملی می‌رساند و یا از ناتو خارج خواهد شد و …

۳۱ مارس ۲۰۲۴

۱۲ فروردین ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran