جاسوسان در آلمان!

وزیر دولت آلمان با ادعای دستگیر دو جاسوس برای چین گفته:

“ما جاسوس را نمی‌پذیریم.”

پاسخ:

همه شما جاسوسان و نوکران سرمایه‌داران حاکم بر کشور هستید!

۲۴ آپریل ۲۰۲۴

۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

م. ح. بایگان

USAIran