جالب‌ترین جشن تولد‌ در جهان با بهترین هدیه!

جشن تولد در یک قایق که تمامی شرکت کنندگان عوامل جاسوسی اسراییل و ایتالیا بودند جالب‌ترین جشن تولد (احتمالا نه تولد یک انسان بلکه …) تاریخ بشر است.

این جشن کاملا مخفی چگونه لو رفت و چگونه با سورپرایز غرق کردن آن قایق توسط …‌صورت گرفت!؟ یکی از بزرگترین داستان‌های جاسوسی جیمز باندی جهان است. به همین جهت بازنده و برنده سکوت کرده‌اند.

آیا این جشن تولد که برعلیه ایران و روسیه بود، توسط این دو کشور به عنوان هدیه، غرق شدنش را گرفت؟

نکته:

در آن نواحی ایتالیا هتل‌ها و … بسیار گران قیمت وجود دارند که مخصوص ثروتمندان مافیایی مخصوصا مافیای روسیه و پول‌شویی و… می‌باشند.

۴ ژولای ۲۰۲۳

۱۳ تیر ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran