جنازه سیاسی چگونه مشخص می‌شود!

رضا پهلوی در ردیف دوم در جلسه ویدیویی سخنرانی ناتان یاهو. اوج حقارت. رفتن به چنین جلسه ای ننگ است. خود ناتان یاهو در اسراییل زیر سوال است و … و اسراییل نیز به پایان خود نزدیک. نشستن در ردیف دوم کنار وزیر اطلاعات چنین کشور جنایتکاری…

چقدر این شخص خودش را حقیر کرده و هنوز ادعای شاه شدن کشوری با سابقه تاریخی ایران را دارد. و از او بدتر آن اندک مردمانی که هنوز به دنبال او هستند. این شخص دیگر یک جنازه سیاسی است در تابوت.

سلطنت طلبان واقعی باید از این شخص اعلام دوری بکنند.

م. حسن بایگان

USAIran