جنگ غزه نقاب از چهره‌ها برانداخت!

وقایع اخیر جهان (فلسطین، کشتار مردم غزه) و ایران؛ چهره انسان دوستان و ملی گرایان از یک طرف و وابستگان به استعمارگران غرب و اسرایل از جانب دیگر را کاملا مشخص کرد.

۳۱ ژانویه ۲۰۲۴

۱۱ بهمن ۱۴۰۲

مسیر امبیا به دودوما – تانزانیا

م. حسن بایگان

USAIran