جنگ پنهان روسیه با اسرایل!

آنچه امروز کاملا آشکار می‌باشد قدرت ناسیونالیست‌ها در دولت روسیه و طرفداری اکثریت مردم از آن است. و اینکه اکنون مردم افسوس آن امپراطوری گسترده و قدرت سه دهه پیش را می‌‌خورند. و می‌دانند این گورباچف نبود که آن امپراطوری را برباد داد و کشور تجزیه شد و آن کشورهایی که در بلوک شوروی بودند اکنون به ناتو پیوسته به دشمنان روسیه تبدیل شده‌اند تا جایی‌که میان آنها جنگ (اکراین) درگرفته است. و می‌دانند این کشورها اکنون زیر کلید یهودیان صهیونیست حاکم بر بانک‌ها، تجارت، صنایع و تمامی قدرت آن کشورها هستند و همین‌ها امپراطوری را شکستند و کشورهای سابق بلوک شرق را دشمن روسیه کرده‌اند.

به همین دلیل روس‌ها اکنون بدون سر و صدا دارند انتقام خود را می‌گیرند و ضربات را در موقع مناسب کاملا علنی و با اسم و رسم بر پیکر اسرایل و صهیونیسم وارد خواهند کرد.

روس‌ها می‌دانند تغییراتی که در جهان دارند با همکاری چین و ایران (چرا با ایران نیز در همین مقوله می‌گنجد) انجام می‌دهند به کجا خواهد رسید و چگونه انتقام خود را از عامل تجزیه آن امپراطوری بزرگ خواهند گرفت.

۲۷ مای ۲۰۲۳

۶ خرداد ۱۴۰۲

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran