حقارت چیست؟

آیا کسانیکه حقیر بودنشان‌ را نمی‌بینند خوشبخت‌اند؟

آیا کسانیکه نگاه‌های حقیرانه به خود را نمی‌بینند و یا نمی‌فهمند خوشبخت‌اند؟

آیا این نوع خوشبختی با حماقت رابطه دارد؟

   وقتی انسان می‌بیند در کشوری (سوید) و منطقه‌ای (غرب) زندگی می‌کند که بر مبنای کتابی که مقدس می‌نامند (انجیل) و قسمتی که نوشته یهودیان است،‌ فقط یهودیان انسان هستند و بقیه از جمله خود او سگ کثیف نامیده می‌شوند که باید ته مانده خوراک یهودیان را بخورند و در عمل نیز همه مردم، دولت، کلیسیا، شاه، ارتش، پلیس و.. همه نوکران یهودیان (صهیونیست) به حساب می‌آیند احساس بسیار بدی به او دست می‌دهد.

بدتر اینکه مردمان این سگ کثیف نامیده شدن را نمی‌بینند، و بدتر از آن کسانیکه دیده‌اند و می‌دانند و آنرا پدیرفته‌اند و باعث آن می‌گردند که مردمان سگ کثیف بودن را در عمل بپذیرند، این نکته بیشتر انسان را نگران انسانیت می‌کند.

انسانی که برای خودش شخصیت و احترام قائل است از زندگی در چنین جوامعی ابدا احساس خوش‌آیندی ندارد.

در این میان آنهاییکه خود را دانشمند و بدتر از همه فیلسوف می‌نامند و باعث شستشوی مغزی همه مردم می‌شوند از مردمان عادی بسیار حقیرترند. شرم بر این مردمان باد که ضد عقل، فلسفه و انسانیت حرکت می‌کنند. از آنها بدتر یا احمق کسانی هستند که در دانشگاه‌های سایر کشورها (مخصوصا اسلامی) نشسته‌اند و کتب این شارلاتان‌ها را به عنوان افکار برجسته و ارزشمند فلسفی در کله دانشگاهیان می‌کنند و بدینترتیب زمینه دروس علوم انسانی و در نتیجه قوانین کشورهایشان را می‌سازند.

اینهمه کور چشمی و ادعای فهم و کمالات کردن؟؟؟؟

اینهمه پذیرش حقارت از جانب بعضی به اصطلاح عالم، دانشمند، رهبر روحانی، انسان دوست و فیلسوف؟؟؟

پذیرش حقارت آگاهانه پست‌ترین‌هاست!!!

برای انسانی که ادعای علوم بسیار پیشرفته را دارد ولی هنوز در فهم کمترین نکات بسیار عقب مانده است، شرم‌آور است؟؟؟

اینها شرم بشری است!!!

   دیروز دوستی یونانی که تحصیلات بسیار بالایی دارد من را دید و علاقمندی به صحبت نشان داد و از انجیل دفاع کرد و از دوستانش که پرفسورهایی در دانشگاه‌های مختلف جهان بودند سند می‌آورد و.. و در نهایت گفت اگر جهان بر مبنای انجیل حرکت کند به انسانیت و…می‌رسد.

گفتم‌: ابدا چنین نیست و آن دو آیه انجیل در کتب متی و مرقس را یادآور شدم. آن آیات را کاملا می‌شناخت و می‌دانست درست می‌گویم. پس از یکی دو دقیقه از همه چیز خالی شد. احساس سرگشتگی را در او دیدم. با حالتی پژمرده از اینکه اینهمه سال کور بوده و این جمله بسیار زشت و ضد انسانی را بی اهمیت گرفته بود، گفت: حالش خوب نیست و باید برود.

   وقتی انسان می‌بیند که سیاست کشورهای غربی برپایه سگی کثیف بودن، سگ‌ یهودیان بودن و خوردن ته مانده خوراک آنها نهاده شده است از همه چیز اینجا حالش بهم می‌خورد. زیرا می فهمد که هیچ چیز اینجا که برپایه چنین تفکری بنا نهاده شده است انسانی نیست، بلکه پرده‌ای بر روی واقعیات کشیده شده است. و در پشت آن دارند به انسان‌ها به چشم سگی کثیف و بی ارزش نگاه می‌کنند.

تمام تلاش‌های من و تمام زندگی‌ام صرف آگاهی دادن و نشان دادن انسانیت و حقوق برابر انسانی است.

من شکایت رسمی خودم را به پلیس سوید داده ام و خواستار برداشتن این آیات‌شرم‌آور و ضد انسانی از انجیل و معذرت خواهی رهبران کلیسیا از همه انسان‌ها شده‌ام.

۲۶ آپریل ۲۰۲۲

۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

فیلسوف دارای مکتب مستقل

حسن بایگان

USAIran