حمله اخیر مسلحانه تروریستی عوامل اسرایل در بلوچستان و کشتن مردمان محکوم است.

اسرایل کشوری واقعی نیست بلکه سرمایه‌داران بزرگ یهودی صهیونیست آنجا را برای توطیه های بزرگ (جنگ، جاسوسی و انواع جنایات) تصرف غیر قانونی، غیر انسانی کردند. و همچنان به بدترین نوع کشتار غیر انسانی ادامه می‌دهند. در آینده در موقعیت مناسب تمامی سرمایه‌داران بزرگ صهیونیست (یهودی و مسیحی) که از این جنایات حمایت کرده‌اند باید محاکمه شده و تمام ثروتی را که از این راه غیر انسانی و‌ کشتار و بی خانمان کردن مردمان به دست آورده‌اند از آنها گرفته بشود.

هیچ دلیل منطقی – انسانی برای بقای اسرایل، وجود ندارد. تاریخ در مورد آن قضاوت بسیار بدی دارد.

۴ آپریل ۲۰۲۴

۱۶ فروردین ۱۴۰۳

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran