حکومت کودک کش!

تنها حکومت کودک کش و جنایتکار به معنای واقعی، اسرایل است. ولی برای سردرگم کردن مردم، با قدرت تبلیغات، دایم ابراز طلبکاری می‌کند و … همواره فرار به جلو دارد و همه را در صندلی محکوم می‌نشاند.

فقط ساده لوحان و احمق‌ها اسرایل را باور می‌کنند.

۱۴ فوریه ۲۰۲۴

۲۵ بهمن ۱۴۰۲

آروشا – تانزانیا

م. حسن بایگان

USAIran