خطرناکترین چیز برای بشریت، مسیحیت و یهودیت است!

امروز با یک تانزانیایی اونجلیست صحبت میکردم. توسط کلیسیا کاملا شستشوی مغزی شده بود. اینها بسیار بدتر از حزب الهی ها هستند. مخصوصا اینکه اینها حتی تا حدود ۴۰ – ۵۰ سال پیش هیچ کتابی نداشتند و حالا که انجیل را به اینها داده اند و هر روز این کتاب را می‌خوانند برایشان این کتاب شامل همه چیز است و …

اسرایل از طرق کلیسیاهای صهیونیستی (اونجلیست، شاهدان یهوه، صدای زندگی در سوید و…) مستقیما آنها را شستشوی مغزی در جهت نوعی قداست دادن به یهودیان می‌کند؛ سایر کلیساهای دیگر نیز کمتر از اینها عمل نمی‌کنند.

در بالاترین مرحله بدبختی بشر اینها قرار دارند.

می‌گویند برای بدبخت کردن یک ملت احمق ترینها را بر آنها حاکم کن. و حالا برای بدبخت کردن مردمان جهان احمق ترینها که همین مسیحیان باشند حاکم شده‌اند.

کلیسیاها دکان‌هایی هستند که بدترین/فاسدترین چیز ممکن را می‌فروشند.

برای نجات بشریت باید این ادیان بسیار عقب افتاده را از بین برد.

۱۱ فوریه ۲۰۲۴

۲۲ بهمن ۱۴۰۲

آروشا – تانزانیا

م. حسن بایگان

USAIran