خور و بیابانک و حبیب یغمایی

چند روز پیش با تور به کویر منطقه خور و بیابانک رفتم. سال پیش هم رفته بودم. سرزمینی که به دلیل کم آبی کشاورزی و روستاهای بسیار اندکی دارد. جایی به نهایت دیدنی است.

آنجا محل تولد حبیب یغمایی از بزرگان ادب معاصر ایران است که مجله یغما را برای چند دهه منتشر می‌کرد و خوشبختانه من توانستم یک سری از آن را تهیه کنم.

مقبره اش در همانجاست و من به مسیولین تور توصیه کردم که دیدار مزار حبیب یغمایی را هم در تور خود بگنجانند.

در عکس ضمیمه این شخص به تهران رفت و حبیب یغمایی از او خواست در کنارش باشد ولی او ترجیح داد به زادگاهش برگردد و خاطراتی از آن زمان برایم نقل کرد.

۸ ژانویه ۲۰۲۳

۱۸ دی ۱۴۰۱

تهران

USAIran