در باره اعمال غیر قانونی امام جمعه تهران و رییس مرکز امر به معروف و نهی از منکر!

خبری در تابناک آمده که می‌گویند متعلق به محسن رضایی است. یعنی آش آنقدر شور است که صدای نزدیکان هم بر علیه امام جمعه تهران و مسیول امر به معروف و نهی از منکر بلند شده است.

پیش نماز که ب… پس نماز می….

اما پیش نماز را تبریه می‌کنند و پس نماز را می‌گیرند.

و البته بر خلاف سنت، این خبر دروغ روز سیزده نیست‌، بلکه واقعیت چهره آن کسی است که فریاد امر به معروف سر می‌دهد و افرادش را برای تنبیه مردم به خیابان‌ها و … می‌فرستد.

مجازات این شخص باید چندین برابر مردمان عادی باشد. مثلا حال که اینها دست دیگران را به خاطر دزدی قطع می‌کنند باید تمام دست‌ها و پاها و زبان دروغگویش را …

روزه و ایرانیان:

ایرانیان پیش از اسلام هر کسی روزه می‌گرفت را شلاق می‌زدند و می‌گفتند انسان گرسنه نمی‌تواند درست فکر بکند. حالا این دسته آخوندهای دزد مردم را شلاق می‌زنند که خوراک نخورید و روزه بگیرید زیرا من خوراک نمی‌خورم. شما نخور چرا به دیگران زور می‌گویی. چون تو گرسنه‌ای دیگران هم باید گرسنگی بکشند؟

باشد این را قبول می‌کنیم (خوراک نمی‌]وریم) ولی چون تو دزدی می‌کنی دیگران هم به تبعیت از شما دزدی می‌کنند و آنانیکه دزدی نمی‌کنند باید مجازات بشوند!!!

۱ آپریل ۲۰۲۴

۱۳ فروردین ۱۴۰۳

م. حسن بایگان

USAIran