در مقام فریب خورده نشستن!

در بار (مشروب فروشی) نشسته ام کمی آبجو خورده ام موسیقی می‌نوازد و فیلم مسابقات فوتبال نمایش داده می‌شد.
به حیله های فوتبال فکر کردم مخصوصا آنکه از حدود ۶۰ سال پیش معروف شد. مهاجم در مقابلش دفاع را داشت، حرکتی فریب دهنده انجام داد، ولی توپ در جای خود بود، مدافع فریب خورد و حرکتی مناسب حرکت او کرد، مهاجم که دستورات لازم را به بدنش داده بود برگشت و توپ را برداشت و رفت ولی مدافع دستورات غلط به بدنش داده بود و در نتیجه جا ماند.
همه (من هم استثنا نبودم تا اکنون) به حرکت مهاجم و تشویق و تحسین او پرداختند. اما چند نفر به این فکر کردند که مدافع نباید فریب بخورد و چرا فریب خورد و در پی حل آن و … بر آمدند؟
مسیولین و مربیان باید به آن فکر کنند.
در سیاست و زندگی نیز همین است. در تمام مواقع باید خود را در مقام (جایگاه) فریب خورده قرار دهیم وگرنه …
برای مدت دو ماه یک دوره آموزش پیشرفته فروشندگی را در سوید طی کردم؛ واقعیت اینست که ما در تمام دوران زندگی فروشنده و خریدار هستیم.
همه داستان زندگی همین است یعنی ما در دو جهت قرار داریم. شاید این را دانسته یا نادانسته حس کنیم؛ اما اگر خوب این نکته را بدانیم و برای آن برنامه ریزی بکنیم شاید بسیاری از مشکلات ما ساده‌تر حل بشود.
۱۰ فوریه ۲۰۲۴
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
آروشا – تانزانیا
م. حسن بایگان

USAIran