دلیل بحران در اسرایل.

این روزها بحران عظیمی اسرایل را فراگرفته و تظاهرات‌های گسترده میان یهودیان و درگیری‌های شدید با پلیس و … بیداد می‌کند. اما در غرب آنچنان که از وقایع ایران صحبت می‌کنند از اسرایل چیزی نمی‌گویند در حالیکه این یکی رو به انفجاری بزرگ است و از آنچه در ماه‌های اخیر در ایران گذشت بسیار فراتر است.

چرا و ریشه آن کجاست!

اسرایل در اساس یک کشور واقعی نیست بلکه ثروتمندان بزرگ یهودی صهیونیست که در تمامی امور اقتصادی، تجاری، نظامی و … جهان دخالت می‌کردند و در این میان طرح‌های جنگ و ترور و جاسوسی را می‌ریختند برای اجرای این امور نیازمند محلی مستقل و مخصوص به خود بودند وگرنه در هر کشور دیگری امکان خطر و برخورد با آنها و لو‌ رفتن برنامه‌هایشان بود.

اما اکنون میان این سرمایه‌داران بزرگ یهودی صهیونیست اختلافات و تضادهای بزرگی بوجود آمده است که در موارد مختلف شاهد آن هستیم. در جریان ترامپ دیده شد که چه تعداد از آنها پشت ترامپ بودند و‌ چه تعداد مخالف. تعدادی از آنها پس از برکناری ترامپ به شکل مشکوکی مردند.

مخالفت با پیشنهاد کسینجر در باره روسیه و‌ اکراین نمونه بارز تضاد آنها در برنامه‌های بزرگ و آینده آنها بود. و بسیاری موارد ریز و درشت دیگر.

نکته جالب اینکه همین هفته دیده شد که چگونه حملات به مورداک بزرگترین صاحب رسانه‌های جهان شروع شد و حتی او را به بهانه نشر فلان خبر دروغ جریمه‌ای نجومی کردند.

اختلاف درون اسرایل که بعضی آنرا تا مرحله نابودی اسرایل پیش بینی می‌کنند نتیجه اختلافات درون جامعه یهودیان ثروتمند است و اختلافات آنها نیز ریشه هایی دارد که ازجمله سقوط قدرت آنها و امریکا، جبهه گیری فراماسیونری انگلیس در برابر آنها، و رشد چین که باعث گردیده بسیاری سرمایه‌داران غرب آنجا را ترک و به چین بروند، می‌باشد.

فراموش نشود که جنگ اکراین را یهودیان صهیونیست به راه انداختند زیرا به ادامه اقامت در فلسطین خوش بین نبودند و می‌خواستند اکراین را بدست بگیرند و به آنجا نقل مکان بکنند.

در این میان می‌توان به تعداد بیشتری فاکتورها نیز اشاره کرد از جمله جمع ناجوری از مردمان جهان که فقط به صرف یهودی دینی شدن، در آنجا جمع کرده‌اند و…

اما؛ کتاب من که نشان دادم عیسی مسیح یهودی نبوده، شکاف عظیمی میان مسیحیان و یهودیان ایجاد کرده و به مرور یهودیان پشتیبانی مسیحیان را از دست می‌دهند و این یعنی تغییراتی اساسی در جهان.

بی جهت نیست که بسیاری مسیحیان می‌گویند که من بزرگترین انقلاب جهان را کرده‌ام.

۵ مارس ۲۰۲۳

۱۴ اسفند ۱۴۰۱

اپسالا

USAIran