دلیل دشمنی غرب با ایران بمب اتمی نیست! پس چیست؟

آنچه در ایران گذشت انقلاب نبود، بلکه به دلیل آنکه کمونیست‌ها حاکمیت افغانستان را در دست گرفتند بیم کمونیستی شدن ایران، غرب را به تغییر حکومت ایران و ایجاد جنگ‌های مذهبی انداخت۔ اما خمینی پس از اینکه قدرت گرفت رو در روی غرب ایستاد و کارهایی کرد که از آن زمان مشکلات میان دو طرف ادامه دارد:

۱- دستور قطع صادرات نفت و قطع رابطه با حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی۔ و نتیجه اینکه پس از چند سال آن حکومت ننگین برچیده شد۔ مردمان آفریقای جنوبی و مخصوصا رهبران سیاسی آن کاملا این نکته را به خاطر دارند و به همین دلیل حامی ایران و برعلیه اسرایل هستند زیرا اسرایل پایه و حامی اصلی آپارتاید بود۔ بر این اساس بود که آنها پیش قدم شدند و اسرایل را برای نسل کشی در غزه به دادگاه بین‌المللی کشاندند۔

۲- دستور ممنوعیت فراماسونری، کلوب شیران (lions club)، کلیسیاهای صهیونیستی مانند شاهدان یهوه و ۔۔۔ را داد۔ اینها دست‌های آشکار و پنهان استعمارگران بودند و هستند۔ در اساس کلیسیاها که خود سرمایه‌داران بزرگ بین‌المللی هستند دست‌هایشان در تمام جنایات بین‌المللی هست و خون آلود می‌باشد۔ آنها برای گمراه کردن مردمان نوک حمله را به‌طرف مسلمانان گرفته‌اند؛ و مسلمانان که از دانش سیاسی روز بهره ندارند زیر تیغ آنها قرار گرفته‌اند۔

۳- سفارت اسرایل را بست و سفارت فلسطین را باز کرد۔

۴- با شروع دخالت‌های آمریکا، سفارت این کشور را بست۔

آمریکا و یهودیانِ صهیونیست که از عقل سیاسی بهره ندارند و تنها از روش خشن، کشتار و زورگویی و قدرت مالی‌اشان استفاده می‌کنند هر روز فشار را بر ایران بیشتر کردند در حالیکه با سیاستی نرم می‌توانستند تمام اقتصاد و صنعت ایران را زیر کلید بگیرند و با کمک عوامل غرب‌گرای داخلی، حاکمیت سیاسی ایران را هم به‌دست بگیرند و در نتیجه اکنون حاکم بدون چون و چرای جهان بودند؛ اما چنین نکردند و اکنون در حال سقوط کامل هستند۔

آنها صدام را به جنگ ایران واداشتند۔ داعش را برای جنگ در منطقه و در اساس جنگ با ایران ساختند۔ عوامل داخلی آنها دست به انواع ترور و تلاش برای جنگ داخلی زدند۔ انواع فشارها و تبلیغات فرهنگی به‌راه انداختند و۔۔۔

و در این میان هسته‌ای شدن ایران را بهانه کردند که می‌خواهد بمب اتمی بسازد؛ در حالیکه حتی روسیه و چین نیز ایران هسته‌ای را نمی‌پذیرفتند۔

اما اکنون!

با عملیات اخیر اسرایل جنایت‌پیشه، کار به جایی رسیده که اکثریت قاطع مردم ایران خواستار بمب اتمی برای حفاظت خود هستند و از طرفی دیگر روسیه و چین نیز به‌آن‌گونه قبلی مخالف نیستند؛ بلکه اتمی شدن ایران را همانند هر عقل سالم و مستقل، به نفع صلح منطقه بلکه جهان می‌بینند۔ چنین سلاح قوی نظامی (بمب اتمی) در دست ایران برای برداشتن بی نظمی و استعمار که از جانب غرب بر جهان اعمال می‌شود؛ ضروری است۔ همچنین تقسیم ثروت به شکل انسانی نزدیک‌تر می‌شود و راه برداشتن فقر از جهان کوتاه‌تر می‌گردد.

۱۲ اپریل ۲۰۲۴

۲۴ فروردین ۱۴۰۳

اپسالا -سوید

فیلسوف صاحب مکتب

م۔ ح۔ بایگان

USAIran