دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

اینهمه تظاهرات مردم کشورهای مسلمان و غیر مسلمان و شعار دادن‌ها، اما فقط ایران و هوادارانش در عمل به حمایت از فلسطینیان و برعلیه جنایات اسرائیل وارد عمل شده‌اند.

شرم‌آور آنکه حتی فلسطینیان ساحل غربی زیر سلطه رهبران خائن سکوت کرده‌اند.

۲ ژوئن ۲۰۲۴

اپسالا – سوید

م. حسن بایگان

USAIran