راست و دروغ ها و جوگیر شدگان

راست و دروغ در جریانات مختلف در همه جای جهان از هر طرفی گفته می‌شود. انسان خردمند جوگیر نمی‌شود زیرا عقل زایل می‌گردد و قضاوت درست نمی‌کند. این دقیقا همان است که با دروغ و شایعه می‌خواهند ایجاد بکنند.
۱۷ اکتبر ۲۰۲۲
۲۵ مهر ۱۴۰۱
دلیجان – ارمنستان

USAIran