راه نجات اقتصاد ایران!

صاحبان بانک‌ها، تجار صادرات و واردات، سرمایه داران بزرگ و آنانی که کارخانه های بزرگ را به قیمت ارزان خریدند مشتری های کلان ارز هستند تا به آسانی به بیشترین سود ممکن برسند. اینکار با کمک ارز چند نرخی و حضور بی حساب و کتاب ارز در بازار ممکن می‌شود.

این افراد ارزهایی را که دولت از طریق عراق، افغانستان، امارات و یا هر طریق دیگر وارد و در بازار پخش می‌کند به آسانی به نفع خود جمع می‌کنند و‌…

این خیانت بزرگی به کشور است.

دولت، مجلس و قوه قضاییه که اکنون یکدست هستند در این دزدی و خیانت آشکار به کشور، مسیولیت مستقیم و انکار ناپذیر دارند و اگر در کمترین مدت:

۱- ارز را تک‌ نرخی نکنند.

۲- از پخش بی رویه و غیر ضروری و بدون حساب و‌ کتاب ارز در بازار جلوگیری نکنند.

۳- دست دلال بازی های میلیون دلاری این سرمایه داران بزرگ را کوتاه نکنند.

۴- دلار را از جایگاه تعیین کننده اقتصاد کشور پایین نیاورند.

۵- تجارت خارجی را با ارزهای غیر دلاری با پول ایران و کشورهای دیگر انجام ندهند.

به عنوان خاین به مردم و کشور در تاریخ ثبت خواهند شد و باید محاکمه بشوند. همچنین روزی که ورق برگشت باید تمام اموال آنها را از خودشان و‌ یا ورثه اشان بازپس گرفت. کاری که باید با بقایای رژیم قبلی هم صورت بگیرد.

۱ مارس ۲۰۲۳

۱۰ اسفند ۱۴۰۱

اپسالا

USAIran