رضا شاه، محمد رضا شاه، جمهوری اسلامی و رابطه آنها با غرب

 • رضا شاه را غرب آورد و خودشان به راحتی او را بردند.
 • محمد رضا شاه را غرب آورد، ملی گرایان او را برکنار کردند، غرب دوباره او را آورد.
 • محمد رضا شاه را غرب به راحتی برکنار کرد.
 • خمینی و اسلام‌گرایی را در کل منطقه، غرب آورد.
 • خمینی و خامنه‌ای و اسلام‌گرایی در مقابل غرب مقاومت کردند و می‌کنند و غرب تاکنون نتوانسته آنها را شکست بدهد.
 • حتی اسلام‌گرایانی که آمریکا در افغانستان برسر کار آورد رو در روی غرب قرار گرفتند.
  ۱۵ اکتبر ۲۰۲۲
  ۲۳ مهر ۱۴۰۱
  دلیجان – ارمنستان
USAIran