رضا پهلوی برای سلطنت به حمایت اسرایل نیاز داشت یا آیت الله ها؟

رضا پهلوی برای به قدرت رسیدن نیاز به حمایت یک سری آیت الله داشت، ولی حالا دیگر این رشته کاملا قطع شده و‌ هیچ‌ آیت‌اللهی زیر پرچم کسیکه کلاه یهودیان بر سر گذاشت و روبروی یک دیوار با آن وضعیت ایستاد و از اسرایل دفاع کرد، نخواهد رفت. زیرا این یعنی پذیرش یهودیت و سلطه یهود یا صهیونیست بر سرزمینی شیعه که آنها باید رهبری مذهبی اش را داشته باشند که در چنان حالتی دیگر آنها آیت‌الله مسلمانان در ایران نخواهند بود و زیر کلید یهودیت رفته اند.

این مرحله پایان پهلوی بود.

در این داستان باید حماقت محض اسرائیل را دید که ابدا به این نکته اساسی توجه نکرد.

بازنده عقل خود را از دست می‌دهد و تمام برگ‌ها/عوامل خود را قربانی می‌کند.

۱۷ فوریه ۲۰۲۴

۲۸ بهمن ۱۴۰۲

آروشا – تانزانیا

م. حسن بایگان

USAIran